บันได 4 ขั้นที่ผู้ประกอบการควรรู้

ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง

บทที่ 1 สรุปรายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
What is a man?

บันได 4 ขั้นที่ผู้ประกอบการควรรู้

นักรัก : ใส่ใจ เข้าอก เข้าใจ สงบนิ่ง ใจเย็น เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบครอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบฟังมากกว่าพูด ให้ความสำคัญกับคนรอบของ ( เสี่ยชัด,พี่)
วิธีการสื่อสาร : ชวนคุยแบบ ให้มีส่วนร่วม โยนหินถามทางเพื่อเข้าประเด็น ข่าวสารปัจจุบัน กีฬา เน้นประโยชน์คนที่เค้ารัก

นักรบ : ต้องได้ในสิ่งที่อยากได้ ชอบควบคุมคนอื่น ทำตัวผู้มีอำนาจ มุ่งผลลัพธ์ ไม่ประนีประนอม เร่งรีบ ไม่ใช้เหตุผล
วิธีสื่อสาร : ชัดเจน เข้าประเด็น แจ้งความคืบหน้า ลงมือทำ บริหารเวลาได้

นักวิชาการ : สมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักมีเกณฑ์ เน้นความชัดเจน ให้ความสำคัญ กับข้อมูล ละเอียดถี่ถ้วน ชอบหาข้อมูลเปรียบเทียบ
วิธีสื่อสาร : นำเสนอแบบมีเอกสาร ข้อมูลหน้าเชื่อถือ พิสูจน์ได้ อย่ารีบตีสนิท

นักโชเชียล : คนช่างพูด ชอบเข้าส้งคม ดูเป็นมิตรช่างเจรจา เปิดเผยสนิทกับคนง่าย และจูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย เป็นคนร่าเริง อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักนอกเรื่อง
วิธีสื่อสาร : ชอบคำชม ชอบให้ดูแลเป็นพิเศษ ข้อมูลขายเน้นภาพมากกว่าตัวหนังสือ

อ้างอิง SME Thai