About us

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท (เกี่ยวกับเรา)

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท ให้บริการรับออกแบบ ติดตั้ง แนะนำ ให้คำปรึกษา ทางด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจรในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานก่อสร้างอาคารและโรงงาน งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบแอร์ภายในอาคารและโรงงาน ระบบน้ำและระบบลมเพื่อนำเข้าเครื่องจักร งานระบบบ่อบำบัด เป็นต้น

วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัท

"มุ่งเน้นให้บริการงานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาคุณภาพงานให้ล้ำสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ"

ประวัติความเป็นมา

วันที่ก่อตั้งบริษัท ปี 2545
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ ก่อตั้งกลุ่มวิศวกร เพื่อให้ความสะดวก พร้อมให้ลูกค้าเข้าถึง การบริการด้านวิศวกรรม แบบครบวงจร
กลุ่มลูกค้าหลัก โรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอมตะนคร บางประกง
กลุ่มลูกค้ารอง โรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมปิ่นทอง1,2

รายละเอียดการให้บริการ

หมวดวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เช่น งานหม้อแปลง งานเดินระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร พร้อมออกใบอนุญาตยื่น กนอ.
หมวดวิศวกรรมระบบลม ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบลม เช่น งานเดินท่อลม งานเดินท่อดัก
หมวดวิศวกรรมระบบแอร์ บริการติดตั้งแอร์ และงาน PM ระบบ
หมวดวิศวกรรมก่อสร้าง ให้คำปรึกษาออกแบบอาคาร ปรับปรุงต่อเติม พร้อมออกใบอนุญาตยื่น กนอ.
หมวดวิศวกรรมความปลอดภัย ให้คำปรึกษาระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมออกใบอนุญาตยื่น กนอ.
หมวดวิศวกรรมขนย้ายเครื่องจักร ให้บริการการขนย้ายเครื่องจักร
หมวดรับจ้างผลิต งานจ้างทำ เช่น งานตัดพับเลเซอร์ งานกลึงชิ้นงานและงานระบบไฮโดรลิค
หมวดธุรกิจซื้อขาย รับซื้อเครื่องจักรมือสอง เศษวัสดุ

แผนผังองค์กร