นโยบายด้านคุณภาพ

ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ : บริษัท ทีเจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำระบบ ISO9001:2015 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนระบบบริหารด้านคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

“ มุ่งเน้นให้บริการงานด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
พัฒนาคุณภาพงานให้ล้ำสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ ”