วิเคราะห์ แบบแปลนขยายฐานราก F1 ฐานรากเสาเข็มต้นเดียว

ศึกษาและตรวจสอบแบบแปลนก่อนก่อสร้าง

วิเคราะห์ แบบแปลนขยายฐานราก F1 ฐานรากเสาเข็มต้นเดียว

1.1 ระยะหุ้มเสาเข็ม หมายถึง ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มหัวเสา ( กฎกระทรวง 2566)

1.2 ระยะหุ้มหัวเสาเข็ม หมายถึง ระยะจากผิวบนของเสาเข็มที่ฝังอยู่ในฐานรากถึงส่วนล่างสุดของฐานคอนกรีต ( กฎกระทรวง 2566 )

  • ตรวจสอบขนาดหน้าตัดเสาเข็ม
  • ระยะฝังเสาเข็มในฐานราก มากกว่าหรือเท่ากับ ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม( D )
  • ระยะหัวเข็มถึงผิวบนฐานราก มากกว่า หรือ เท่ากับ ขนาดหน้าตัดเสาเข็ม( D )
  • ความกว้างฐานราก B = 2D +5C1
  • น้ำหนักฐานราก W= 2,400 KG x (W x L x H )